Naprapatbehandling

En naprapat arbetar med att smärtlindra och återställa funktionen i kroppens rörelseorgan, dvs muskler och leder. Ordet naprapati betyder “korrigera orsak till lidande” och kommer från tjeckiskans “napravit” (korrigera) och grekiskans “pathos” (lidande). För att uppnå detta använder en naprapat sin medicinska och anatomiska kunskap tillsammans med olika manuella tekniker och rehabiliteringsövningar.

Hur går en naprapatbehandling till?

Våra naprapatbehandlingar är 40 minuter långa och varje besök inleds med ett samtal mellan naprapat och patient. Detta för att naprapaten ska kunna bilda sig en helhetsuppfattning kring patientens besvär, sjukdomshistoria och vardag vilket är viktigt i arbetet om att individanpassa varje behandling. Sedan använder naprapaten diverse ortopediska tester för att kunna fastställa en diagnos innan behandlingen inleds.

Olika behandlingstekniker som en naprapat använder är ledmanipulation och ledmobilisering av ryggraden och andra leder samt mjukdelstekniker såsom massage, triggerpunktsbehandling, stretching och dry needling. Vilken teknik som används är helt baserat på den bedömning naprapaten gjort av samtalet och undersökningen samt patientens förutsättningar.

Efter behandlingen läggs en framtida plan med hemövningar och eventuella återbesök. Det är viktigt att patienten är införstådd i sitt besvär och rehabilitering för att uppnå ett bra resultat. Ibland kan patienten uppleva mer smärta och ömhet direkt efter behandling. Detta är en vanlig behandlingsreaktion, är inget farligt och det brukar lägga sig efter ett dygn.

Ta kontakt med oss idag

Vi hjälper dig få en besvärsfri vardag och fritid.