Muskeltöjning

Muskeltöjning, eller stretching är en teknik som syftar till att förbättra muskelns och senans förmåga att sträckas ut, med målet att öka flexibiliteten, minska spänningar och förbättra den allmänna rörligheten i kroppen.

Hur används muskeltöjning?

Det finns flera olika typer av stretching, inklusive statisk, dynamisk och PNF-stretching (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), var och en med sina egna specifika tekniker och fördelar. En ung idrottare kanske stretchar som en del av uppvärmning eller återhämtning för att det känns bra medan en äldre person stretchar för att fortsätta stimulera muskelns proprioception som är en viktig komponent i vår balans.

Stretching är vanligt i många olika sammanhang, från idrott och fysisk träning till rehabilitering och stressreducering. Det är allmänt accepterat att regelbunden stretching kan förbättra prestationsförmågan, minska risken för skada och förbättra välbefinnandet. Dock finns det blandade åsikter och forskningsresultat om när och hur stretching bör utföras för maximal effekt. Vissa studier pekar på att statisk stretching direkt före en idrottsprestation kan minska styrka och kraft, medan dynamisk stretching kan vara mer fördelaktig i dessa sammanhang. Oavsett metoden är det viktigt att utföra stretching korrekt och i enlighet med individuella behov

massage, spa, relaxation-7452918.jpg

Ta kontakt med oss idag

Vi hjälper dig få en besvärsfri vardag och fritid.