Dry needling

Dry needling är triggerpunktsbehandling med nålar. Triggerpunkter är smärtpunkter i muskler som skapar smärta och spänningar hos patienten. Här har nålbehandling historiskt sett haft en bra effekt på att minska dessa spänningar. Tanken är att man neutraliserar miljön i muskeln så att den kan fungera normalt igen.

När används dry needling?

Vi använder frekvent dry needling som ett komplement i våra naprapatbehandlingar. Detta tillsammans med andra tekniker och träning upplever vi ger direkta och långvariga resultat. Det finns flera tekniker som är fördelaktiga vid olika besvär. Ena är en mer ytlig applicering av nålen för att stimulera sensoriska celler och smärtlindring medan en djupare applicering lättare kommer åt triggerpunkter och ger mer respons i form av snabba ryckningar från muskeln.

Vid ytlig applicering sätts nålen endast 5-10 mm in i huden och får sitta där passivt i ca 1-5 minuter. Men vid djupare applicering sätter naprapaten nålen i triggerpunkten och jobbar aktivt fram och tillbaka ett par gånger vilket kan framkalla en lokal ryckning i muskeln.

Efter behandlingen kan man direkt känna sig lite öm i muskeln, lite som en träningsvärk. Detta är helt normalt och försvinner efter ca ett dygn. Det är inte farligt att träna efter behandling men det kan vara skönt att vila samma dag då behandling ändå är påfrestande för kroppen.

Ta kontakt med oss idag

Vi hjälper dig få en besvärsfri vardag och fritid.