Manipulation

Manipulation, ledmanipulation eller ledjustering som det kallas är en vanlig behandlingsteknik hos naprapater. Det används på ryggradens leder och andra leder i kroppen för att återställa funktion och minska på smärta.

Hur går en manipulationsbehandling till?

Tekniken utförs med hjälp av olika positioneringar och naprapatens händer där en rörelse i leden tas ut till ett läge som den inte klarar av själv pga dysfunktion eller smärta. Därav namnet manipulation, naprapaten manipulerar leden för att skapa en uppfattning om normalt rörelseomfång till hjärnan. Manipulation, till skillnad från mobilisering sker snabbt. Naprapaten tar ut rörelsen till ledens ytterläge och via en snabb rörelse går förbi ledens inskränkning. För att patienten ska vara så avslappnad som möjligt brukar andningen användas, där patienten andas in och ut och vid utandningen gör naprapaten själva manipulationen. Då kan ett knäppande ljud skapas, vilket är luftbubblor i ledvätskan som låter. Detta fenomen kommer från separationen som sker i leden.

Fysiologin bakom manipulation är mer komplex än vad man kan tro. Det finns tyvärr många felsägningar och missuppfattningar om manipulation. På kliniken hör vi bland annat att “kotor har hoppat snett och behöver knäckas tillbaka”. Detta är felaktigt då kotor är starka strukturer som spontant inte hoppar eller ligger snett då de omges av ligament och muskler som håller allt på plats. Då skulle större våld krävas för att kotorna ska flytta på sig. Det måste inte heller “knäppa till” eller låta i leden för att effekt ska uppnås utan tanken är återigen att skapa ett meddelande via nervsystemet till hjärnan. Många upplever dock att det är skönt när det “knäpper till” och har då lättare att ta till sig behandlingen.

Ta kontakt med oss idag

Vi hjälper dig få en besvärsfri vardag och fritid.