Mobilisering

Mobilisering eller ledmobilisering är en manuell terapeutisk teknik som används av naprapater och andra vårdgivare för att förbättra rörlighet och minska smärta i leder. Metoden innebär kontrollerade, långsamma och riktade rörelser som utförs av terapeuten för att gradvis öka rörligheten i leden.

Hur går ledmobilisering till?

Patienten positioneras så att den aktuella leden är avslappnad och lättillgänglig. Naprapaten använder olika grader av tryck och rörelse beroende på patientens behov och respons. Vilken riktning och hur stor rörelse som ska tillämpas, baserat på diagnos och bedömning. Mindre rörelse kan användas för att minska smärta och spänning medan större rörelse fokuserar på att öka rörligheten. Naprapaten utför en viss mängd repetitioner och cykler, beroende på det individuella tillståndet. Patienten kan ombes aktivera genom att trycka emot eller andas. Efter behandlingen utvärderas patientens respons, inklusive eventuell ökning i rörlighet eller minskning av smärta.

Ledmobilisering kan användas på en mängd olika besvär och tillstånd såsom generell stelhet och smärta men även specifika diagnoser som till exempel artros, ryggskott och idrottsskador. Vissa patienter föredrar mobiliseringstekniker då det går långsammare än manipulationen.

Ta kontakt med oss idag

Vi hjälper dig få en besvärsfri vardag och fritid.